Image12 Мар 2013

Уличните продавачи на Лице в Лице го посетија Адинг

И 2013 година ја започнавме како општествено одговорна компанија. Организирана група од улични продавачи на списанието Лице в Лице, повторно го посети Адинг и нашата ќерка фирма Биро Проект.

И 2013 година ја започнавме како општествено одговорна компанија. Организирана група од улични продавачи на списанието Лице в Лице, повторно го посети Адинг и нашата ќерка фирма Биро Проект.
Нашите вработени ја поздравија акцијата и купија примероци од списанието кое е фокусирано на општествено одговорни теми како заштита на животната средина, демаргинализација на групи и поединци, како и прашања поврзани со културниот развој.
Продавачите се припадници на загрозените и маргинализирани групи, а 50% од продажбата е заработка за самиот продавач.


За моментите со нашите гости: