Image25 Окт 2011

ХХV Конгрес и меѓународен симпозиум ДИМК Србија, Тара

Во организација на Друштвото за испитување и истражување на материјали и конструкции – Србија (ДИМК), од 19 до 21 октомври, на Тара, одржан е XXV Конгрес за истражување и примена на современите достигнувања во градежништвото од областа на материјали и конструкции.

АДИНГ ДОО Белград, и оваа година беше помагател во реализирањето на овој настан кој има меѓународен карактер и успеа да собере на едно место околу 80 учесници од земјите од регионот.