Image3 Јун 2010

41-в Адингов ден

Во петокот на 28-ми мај 2010, се одбележа 41-от Адингов ден. Свеченоста се одржа во кругот на фабриката со сите вработени од Деловниот систем Адинг. Tрадиционално како и секоја година на вработените им беа доделени АДИНГ-овите награди за 10, 25 и 30 години работа во АДИНГ.

Листата на вработени на кои беше доделена оваа награда можете да ја погледнете тука.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ВО АДИНГ:
1.Митковски Марјанчо
2.Петрушевски Сашо

ДВАЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ВО АДИНГ:
1.Блажевска Лила
2.Станојковиќ Србољуб
3.Крстевски Љубомир
4.Николовски Александар

ТРИЕСЕТ ГОДИНИ ВО АДИНГ:
1.Амати Руфки
2.Дончев Благој
3.Мишевски Ангеле
4.Петрушевски Гоце
5.Стојановска Љубинка

Дел од атмосферата низ фотографиитука