Image10 Мар 2011

8-ми март 2011

Како и секоја година, така и оваа, во Адинг симболично го прославивме „Меѓународниот ден на жената“ – 8ми март.

Во нашата компанија подеднакво е застапен и понежниот пол и тоа е уште еден доказ дека
голем дел од нашата иднина е во рацете на жените.