АДИНГПОКС 1П

Нисковискозен, епоксиден претпремаз без растворувачи. Се користи како претпремаз за сите епоксидни системи кои треба да се нанесат на бетонски и цементни подлоги со високопорозна структура. Може да се користи за импрегнација на бетонски подлоги и подлоги од цементен малтер. Поседува одлична способност за атхезија и пенетрација во порозни подлоги. Отпорен е на нафта и нафтени деривати. Поседува отпорност на благи раствори на бази и киселини.

Останати производи од оваа палета
Image
Адингпокс 1ПВ
Image
Адингпокс 2
Image
Адингпокс 1
Image
Адингстатик
Image
АДИНГПОКС 1БП