Адингколор Ф

Акрилатна фасадна боја за завршна заштитна и декоративна обработка на бетонски, малтерисани или глетувани надворешни ѕидни површини. Се користи и при санација и обнова на фасади на стари објекти. Неговата употреба, овозможува заштита на обработените површини од атмосф. влијанија и го спречува површинското оштетување на подлогата. Пред нанесување, се препорачува прајмерирање на подлогата со Прајмер-В.

Останати производи од оваа палета