Адингмаркер П

Премаз произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за обележување патишта и патна сигнализација и како декоративна заштитна подна и ѕидна завршна обработка на бетонски, малтерисани и асфалтни површини изложени на надворешни влијанија. Премазот ја задоволува бараната еластичност и UV стабилноста за овој тип премази. АДИНГМАРКЕР П се применува како дел од систем за обработка на пешачки патеки на мостови во комбинација со епоксиден прајмер за влажна подлога АДИНГПОКС 1ПВ.

Примена на материјал
Останати производи од оваа палета
Image
Адингмаркер
Image
Деко бетон
Image
Адингколор РФ