Адингпокс ТЕР

Двокомпонентен премаз на катранско-епоксидна основа. Се применува за заштита на бетонски и метални конструкции, цевководи, резервоари за нафта и нафтени деривати, пречистителни станици, резервоари за отпадни води, термоцентрали, сушилници за дрво, вкопани бетонски и метални конструкции во агресивни средини. Поседува одлична способност за атхезија за подлога од бетон и челик. Отпорен е на агресии од нафта и нафтени деривати, фекални отпадни води, бактериолошки е отпорен и е водонепропустлив.

Останати производи од оваа палета
Image
Антикорозин