Оплатин В

Универзално емулгирано оплатно масло за заштита на дрвени, челични и пластични оплати каде што има потреба од добар надворешен изглед на бетонот поради значајно помалиот процент видливи пори на бетонската површина.

Останати производи од оваа палета
Image
Оплатин
Image
Оплатин К
Image
Оплатин ВК