Image

Полнило С/Х

Кварцен песок за општа употреба. Се произведува во следните гранулации:\r\nПолнило С/Х 63µ\r\nПолнило С/Х 0,00 - 0,30mm\r\nПолнило С/Х 0,30 - 0,80mm\r\nПолнило С/Х 0,80 - 1,25mm\r\nПолнило С/Х 1,25 - 2,00mm

Останати производи од оваа палета