Суперфлуид M1M

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид М1
Image
Суперфлуид T
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид 21M1M
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид 21МС ЕКО