Суперфлуид T

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид М1
Image
Суперфлуид M1M
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид 21M1M
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид 21МС ЕКО