Убрзувач Ч

Брзоврзувачка смеса на цементна основа. Се применува за затворање на активни продори на вода или оросување кај подземни објекти брани, резервоари, базени, тунели, рударски окна, подруми, засолништа, потпорни ѕидови.

Останати производи од оваа палета