Хидрокол З

Еднокомпонентно лепило за ѕидање, лепење и глетување на леснобетонски елементи, гипсени блокови и плочи од гипскартон.

Останати производи од оваа палета