Image27 Tet 2017

Best Buy Award 2017/18 për Ading në lëminë e Hidroizolimeve

Për here të dytë Adung fitoi më shumë vota nga pjesëmarrësit në hulumtimin  Best Buy Award Construction 2017/2018 në Maqedoni midis çmimit dhe cilësisë.

Best Buy Award” paraqet çertifikatë, dekoratë dhe metodë e vendosur hulumtuese e cila konsumatorëve ju garanton se blejnë prodhime me cilësi më të lartë.

Hulumtimi për “Best Buy Award” e bëri organizata zvicerane ICERTIAS - International Certification Association GmbH (www.icertias.com), përmes ueb-anketës në shtator të vitit 2017 në ekzemplar reprezentativ prej 1200 të amketuar, qytetarë të Maqedonisë – profesionistë dhe persona të cilët punojnë në lëmin e ndërtimtarisë.

Ky hulumtim e mat eksperiencën, mendimin dhe percepcionin e konsumatorëve të Maqedonisë se kush ofron vlerë më të madhe për paratë e dhëna, ndërsa Adingu u gjet në vendin e parë për këtë kriter në kategorinë “Hidroizolime”.

Programi ynë prodhues përmban hidroizolime në bazë çimentoje midis të cilave është edhe prodhimi ynë më i shitur Hidromall fleks dhe  hidroizolime në bazë akrilate.

Çertifikata digjitale është e qasshme në këtë link.