Image7 Maj 2018

Ekipi i ADING në Maratonën e Shkupit 2018

Viz Er Maratona e 14-të e Shkupit u mbajt më 06.05.2018 në Shkup, ndërsa në të njëjtin morrën pjesë mbi 10.000 maratonistë nga 58 vende të botës.

Sivjet – më në numër se deri tani në Maratonën e Shkupi. 14 nga të punësuarit tanë vrapuan në garën humanitare prej 5 km dhe kishim edhe një gjysmë maratonist në 21 km.

Urime për të gjithë pjesëmarrësit, vitin e ardhshëm në numër edhe më të madh!