Image15 Dhj 2015

Investim i ri në fabrikën e Ading në Pernik, R. e Bullgarisë

Fabrika jonë e hapur në vitin 2009 në Pernik, R. e Bullgarisë, është e fokusuar në prodhimin e aditivëve për betone dhe suvaja. Me qëllim të zhvillimit dhe zhvillimit të mëtejmë si të prodhimtarisë, ashtu edhe të kuadrit, sivjet u investuan 250.000 euro për rikonstruktim të hapësirës dhe zgjerim të kapaciteteve prodhuese.
Linja ekzistuese për prodhimin e prodhimeve të lëngshme është plotësuar me linjë të re gjysmë-automatike për prodhimin e prodhimeve në formë pluhuri me zgjerimin e objektit për 1400 m² të reja shtesë. Me këtë investim, fabrika aktualisht është me sipërfaqe të tërësishme prej 3200 m², nga të cilat, rreth 50% të hapësirës shfrytëzohet për prodhimin dhe depozitimin e prodhimeve në formë pluhuri, të materialeve ri-prodhuese dhe prodhimit të gatshëm, ndërsa pjesa tjetër është hapësirë e hapur për depozitimin e prodhimeve të lëngshme.
Më poshtë, fotografi nga hapja e objektit të ri dhe nga vizita e të punësuarve në grupimin Ading: