Image25 Qer 2018

KONFERENCA E 16-TË E INXHINIERISË SË TËRMETEVE

Sivjet në periudhën prej 18 deri më 21 Qershor, Selaniku ishte qyteti nikoqir i Konferencës së 16-të
të Inxhinierisë së Tërmete .
Ading u përfaqësua nga një prej menaxherëve tanë prijës për aplikim, m-r Bojan Damçevski, me një
prezantim në temën “Karakteristikat mekanike të polimeri suvasë së çimentos me shtimin e fibrave, i
përdorur për forcimin e ndërtimit të mureve, i përdorur me metodë të parafugimit”. E njëjta është e
përpunuar në bashkëpunim me Fakultetin e ndërtimtarisë në Shkup dhe Institutin për hulumtimin e
mjedisit jetësor, energjetikë dhe ndërtimtari -IEGE.
Theksi kryesor u vendos në ndikimin e suvasë me fortësi të lartë nga grupi R4, të përdorura në
procesin e ri-fugimit te ndërtimi i mureve, posaçërisht të karakteristikave të fortësisë gjatë presionit
normal dhe diagonal përmes hulumtimeve të tyre gjatë ekspozimit në ndikimet sizmike.
Në hulumtimet eksperimentale janë përdorur Reparatur Mallter F4 dhe Reparatur Penetrat materiale
nga programi i Adingut.