Image19 Dhj 2017

Mbledhje përfundimtare vjetore i grupacionit ADING për vitin 2017

Në datën 16.12.2017 në Shkup u mbajt mbledhja vjetore përfundimtare e grupacionit ADING, në prani të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Mbikëqyrës, kuadrit menaxhues dhe të drejtuesve të firmave-bija nga Maqedonia, Serbia, Bullgarija dhe Kazakistani.

Në mbledhjen, në mënyrë të detajuar, u prezantua puna e shërbimeve të ADING, mandej puna e anëtareve të tjera të grupacionit ADING, si planet dhe aktivitetet e tyre të ardhshme.

Konstatimet përfundimtare, vlerësimi i punës në vitin 2017 dhe drejtimet e veprimit në vitin 2018, u prezantuan nga Kryetari i këshillit drejtues dhe nga drejtori i përgjithshëm Bllagoja Donçev.