Image6 Mar 2017

Prezantim profesional – prodhime, sisteme dhe përvoja

Në datën 03.03.2017, në Qendrën kongresore të Panairit të Shkupit, u mbajt prezantimi i inxhinierëve tanë në të cilin përmes disa shembujve dhe përvojave nga disa projekte, u prezantuan zgjidhjet të cilat i ofruam në kombinim me prodhimeve tona me prodhimet të cilat e përfaqësojnë Biznes Qendrën Ading.


Në këtë takim u përpunuan temat vijuese:

- Biseduam për aditivët tanë për betone, prodhime për mbrojtje dhe për teknologjitë për realizimin e objekteve infrastrukturore.- Mbyllje të depërtimeve aktive të ujit përmes konstrukcioneve të betonit me armaturë përmes shembullit të tunelit “Budosh” në Mal të Zi
- Sistemi për sigurim të pa depërtueshmërisë ndaj ujit në pjesët nëntokësore të objekteve, sigurimi i bashkimeve të betonimit dhe metodologjia e vendosjes së betonit u përpunuan gjithashtu edhe sisteme për hidroizolim të banjove, ballkoneve dhe pullazeve të rrafshëta si mundësitë për punimin e “pullazit të rrafshtë”.Për të gjitha informacionet shtesë në këto tema, këshilla dhe konsulta, në çdo kohë mund ta kontaktoni ekipin tonë të inxinierëve në +389 2 2034-840.