Адингколор

Боја изработена врз база на водени дисперзии. Се применува за завршна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини. Се карактеризира изразена бела боја и бактериолошка отпорност и способност за покривање големи површини. Употребата на Адингколор го дезинфицира просторот.

Останати производи од оваа палета