ADINGKOLOR

Bojë gjysëmdisperze e përpunuar mbi bazën e disperzave ujor. Përdoret për përpunim final të mureve të brendëshme dh sipërfaqeve të tavaneve.

Produktet e tjera në këtë varg