Адингпокс Н

Трокомпонентно, епоксидно лепило без растворувачи за врска меѓу стар и нов бетон, цементни кошулки и друго. Поседува одлична атхезија за подлогата. Поседува висока јакост на притисок, атхезија и смолкнување. Може да се нанесува на влажна подлога. Се нанесува на хоризонтални и вертикални површини. Еколошки, без растворувачи. Нема појава на собирање при процесот на врзување.

Останати производи од оваа палета