ADINGPOKS N

Tiksotropen, trekomponent prajmer epoksid. Përdoret për lidhje konstruktive midis betonit të ri dhe të vjetër.

Produktet e tjera në këtë varg