Хидрофоб флуид

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Останати производи од оваа палета
Image
ХИДРОФОБ КРИСТАЛ
Image
Хидрофоб T
Image
Хидрофоб 21