HIDROFOB FLUID

Shtues kompleks për rezistencë të ujit të betonit me ndikim plastifikues. Përdoret gjatë punimit të fondamenteve, pishinave, rezervuarëve, pendëve të ujit, kanale për ujitje, kaptazhe, shahta.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
HIDRONORMAL
Image
HIDROFOB T
Image
HIDROFOB 21