Oplatin V

Për mbrojtje të mveshjes gjatë realizimit të punëve me beton. I dedikuar për çfarë do lloj mveshje: të çelikut, plastike dhe mveshje të impregnuar druri.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
OPLATIN
Image
OPLATIN VK