Image

RASTVORUVAÇ P (TRETËS P)

Tretës në bazë të toluol. Përdoret për rrallimin e: Bitek-M, Adingdezmo, Adingpoks-H, Adingpoks-1M, Adingpoks-I, Adingpoks-ter, Antokorozin-E, Plammal-3D, Adingpoks-L, Adingmarker-P, Adingkolor-RF, Adingkolor-RB.

Produktet e tjera në këtë varg