BETONRID

Mjet për pastrim të mbeturinave nga malteri, betoni, qumështi i çimentos, yndyra dhe njolla korrozioni nga sipërfaqet metalike.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADING ROST