REPARATUR GLET

Përbërje për rrafshim të sipërfaqeve të riparuara të betonit, e prodhuar në bazë polimeri çimentoje.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
UBRZUVAÇ Ç (PËRSHPEJTUES C)
Image
Reparatur malter- F4