SUPERFLUID 21MS EKO

Superplastifikues ekonomik për beton, i prodhuar në bazë polikarboliksatile. Përdoret për përmirësim të karakteristikave të fortësisë të betoneve, transport të lehtësuar dhe aplikimi të betonit e të tj.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID-M1
Image
SUPERFLUID-M1M
Image
SUPERFLUID-T
Image
SUPERFLUID-21M1M
Image
SUPERFLUID-21F
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21M EKO