SUPERFLUID 21 EKO

Superplastifikues në bazë polikarboliksatile. Mundëson arritje të fortësie të larta fillestare dhe përfundimtare të betoneve. Përdoret për përgatitje të betoneve me klasë të lartë të konsistencës dhe të përpunimit, betone vetë-kompaktues, betone të pompuara e të tj.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID M1
Image
SUPERFLUID M1M
Image
SUPERFLUID T
Image
SUPERFLUID 21M1M
Image
SUPERFLUID 21F
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21MS EKO
Image
SUPERFLUID 21M EKO