ADINGPOKS 1B

Lyerje epokside e ngjyrosur i dedikuar për përpunim përfundimtar mbrojtës dhe dekorativ të sipërfaqeve të betonuara të mureve në depo, garazhe, vendeparkimi, reparte prodhuese, spitale, laboratorë, mbrojtje të mbështjellësve të tuneleve, rrjetit të gypave, rezervuarëve dhe ngjashëm.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS 1P EKO
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2 EKO
Image
ADINGPOKS 1 EKO
Image
ADINGSTATIK ЕКО
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP