ANTIKOROZIN BB

Përbërje njëkomponente me ngjyrë në bazë akrilate. Përdoret për mbrojtje nga korrozioni të konstruksioneve të reja, të vjetra ose të riparuara nga betoni dhe beton me armaturë si që janë urat, depo të drithit, tunelet, muret mbështetëse, oxhaqet, elementet e fasadës.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ANTIKOROZIN BR