ANTIKOROZIN E

Lyerje dykomponente në bazë epokside. Përdoret për mbrojtje korozive të sipërfaqeve prej çeliku që janë nën agresionit kimik.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS TER
Image
ANTIKOROZIN BB
Image
ANTIKOROZIN BR
Image
ADINGPOKS 1B
Image
Adingpoks akva 1B