ANTIKOROZIN E

Lyerje dykomponente në bazë epokside. Përdoret për mbrojtje korozive të sipërfaqeve prej çeliku që janë nën agresionit kimik.

Produktet e tjera në këtë varg