ANTIKOROZIN BR

Aplikim antikorroziv me ngjyrë, për mbrojtje të sipërfaqeve nga betoni i prodhuar në bazë të rrëshinës sintetike dhe tretësve. Rekomandohet tek konstruksionet të cilat janë të shfaqura ndaj ndikimeve atmosferike, akull, kripë, si dhe agresion i vogël kimik: ura nga betoni me armaturë, mure mbështetëse, fasada, objekte të limanit dhe ngjashëm.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ANTIKOROZIN BB